1,2-dihidroksi-1-cikloheksen-3,4,5,6-tetraonas


1,2-dihidroksi-1-cikloheksen-3,4,5,6-tetraonas
1,2-dihidroksi-1-cikloheksen-3,4,5,6-tetraonas statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėkrodizono rūgštis

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.